| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

læreteoretisk didaktik

Page history last edited by Jesper Buchholdt Gjørup 1 year, 10 months ago

Læreteoretisk didaktik er i følge Tina Bering Keiding og Ane Qvortrup 2014 et opgør mod den dannelsesteoretiske didaktik sætter levernes læring i centrum for didaktikken.

 

Didaktikken fokuserer på de spørgsmål læreren må træffe beslutninger om i sin planlægning af undervisningen, nemlig de seks faktorer i en didaktisk strukturanalyse:,

  1. hensigt
  2. indhold
  3. medier
  4. metoder
  5. deltagerforudsætninger
  6. rammefaktorer 

 

Kilde Paul Heimann 1976, refereret i Tina Bering Keiding og Ane Qvortrup 2014 : 25 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.