| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

lektoranmodning

Page history last edited by Jesper Buchholdt Gjørup 1 year, 8 months ago

En lektoranmodning er et dokument på max 40 sider, som adjunkten udarbejder for at blive godkendt som lektor. Det er således en selvevaluering og en redegørelse for egen praksis ud fra kriterier formuleret i bilaget til il en bekendtgørelse fra Ministeriet for uddannelse og forskning 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.