| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

lektoranmodninger som kilder i forskning

Page history last edited by Jesper Buchholdt Gjørup 1 year, 2 months ago

Lektoranmodningen kan være kilder til viden i forskning

 

forskning i vidensomsætning kan lektoranmodninger bruges som kilde til viden om

 1. adjunkters praktiske erfaring med at bidrage til vidensomsætning/videnskredsløbet
  1. adjunkter som forskere
  2. adjunkter som undervisere af studerende på professionsuddannelser
  3. adjunkter som udviklingskonsulenter for praksis, fx i efter- og videreuddannelsesaktiviteter
 2. adjunkters refleksioner over - og fremstilling af - praksisunderviseres praksis
 3. adjunkters forståelse og fremstilling af fænomener og begreber, fx videnvidensomsætning, undervisning, forskning, didaktik osv
 4. Lektoranmodningernes kildehenvisninger og litteraturlister som kilde til viden om relevant litteratur om vidensomsætning, og om/ hvordan adjunkten som praktiker selv anvender forskningsbaseret viden og anerkendte forskningsstandarder i sin refleksions- og undervisningspraksis.

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.