| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

lektoranmodninger som implementeringsredskab

Page history last edited by Jesper Buchholdt Gjørup 1 year, 4 months ago

Hvordan kan vi forstå lektoranmodninger som fænomen?


Inspireret af samfundsmodeller, der skelner mellem marked, profession og stat kan lektoranmodninger som fænomen forstås på mindst tre forskellige måder:

1. en slags jobansøgning, hvor en arbejdskraftudbyder/arbejdstager/ansøger fortæller om sin praksis de sidste 3-4 år og på den baggrund bedømmes på om man lever op til kravene til fastansættelse som lektor. En del af arbejdsmarkedets rekrutteringsproces. 

2. en akademisk tekst, hvor man redegør for sin praksis på en måde, som lever op til akademiske standarder om argumentation, belæg og kildehenvisninger. Teksten bliver fagfællebedømt ligesom forskningsartikler og lærebøger. En del af professionernes regulering af adgangen til professionen. Kompetencer vurderes af professions-praksisfællesskaber, som går på tværs af formelle organisationer.

3. et statsligt implementeringsredskab, der skal bidrage til at sikre, at ansatte på de enkelte professionshøjskoler bidrager til at føre de nationale mål ud i livet (på linje med akkrediteringsprocesser, EVA-evalueringer, censorkorpset)

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.