| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Underviseren som læremiddelproducent

Page history last edited by Jesper Buchholdt Gjørup 1 year, 2 months ago

Underviseren som læremiddelproducent”,

Workshop på NNU-konference                                

20 .april, 2023, UC Syd Kolding.

 

Wikier som læremiddel: Farvel til bogen?

- en workshop om at bruge wiki-teknologi som underviserens selvproducerede digitale læremidler i undervisning på videregående uddannelse

 

Wikier som redigerbare digitale læremidler i undervisning

Wiki som teknologi kendes fra Wikipedia og kan bruges til samarbejde og kollaborativ læring.

 

Men wiki-teknologien kan også bruges til at underviseren udvikler sine egne læremidler, som kan hjælpe de studerende med at finde viden, forberede sig og følge op på dialogbaseret undervisning.

 

Wikien er et undervisningsmiddel, som løbende kan udvikles og redigeres i en digital verden, hvor mange studerende ikke køber og læser bøger. 

 

Workshoppen vil være interaktiv og kredse om at besvare følgende spørgsmål:

 

1. Hvad.er en wiki?

 

2. Hvordan kan wikier bruges i undervisning ?

      (læs evt. mine refleksioner om wikier i et didaktisk perspektiv

 

3. Hvad er studerendes perspektiv på wikier som læremidler?

a. Wikier som alternativ til - eller hjælp til at finde - bøger

b. Wikier som alternativ til - eller supplement til at google

c. Wikier som supplement til egne noter

(læs evt. : Wiki om socialpolitik, socialt arbejde og samfund [licensed for non-commercial use only] / Hvad studerende siger om denne wiki (pbworks.com))

 

4. Hvad er underviseres perspektiv på wikier som læremidler?

a) Wikier som redskaber til vidensomsætning

b) Wikier som redskaber til dialogbaseret undervisning

c) Wikier som redskaber til forberedelse og opfølgning på undervisning

d) Wikier som supplement til andre læremidler

 

5. Kan wikier være et svar på nogle de didaktiske udfordringer på videregående uddannelser?

      (læs evt. mine refleksioner om wikier i et didaktisk perspektiv

 

6. Hvorfor er wiki et læremiddel, som undervisere selv bør overveje at (med)producere?

 

Workshoppen har en varighed på 45 minutter og ledes af Jesper Buchholdt Gjørup, som har anvendt wikier siden 2007.

Han har anvendte wikier i udviklingsprojekter siden 2008 og wikier som læringsressource i undervisning på forskellige videregående uddannelser siden 2013.

Læs mere om Wiki som læringsressource i undervisning og wikier i et didaktisk perspektiv  

 

Se eksempler på wikier her:

 

Hvis du selv vil prøve at skrive på og samproducere en wiki, kan du læse mere her: http://nnuworkshopomwiki.pbworks.com/w/page/151832541/FrontPage

 

2023-04-19 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.