| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Bent Nabe Nielsen 2016

Page history last edited by Jesper Buchholdt Gjørup 1 year, 5 months ago

Bent Nabe Nielsen:
Vidensformer - pædagogisk teori og argumentation

 

Kapitel 8.2 (side 693- 710) i Hans Jørgen Kristensen og Per Fibæk Laursen red 2016

 

28 sider

 • tidsbundne vs. universelle vidensformer
 • hvad er viden?
 • vidensformer i pædagogisk teori 
  • adfærdspædagogik
  • erfaringspædagogik
  • hermeneutisk pædagogik
  • intuitiv pædagogik
  • musisk dannelse
  • eksistentialisme
  • fænomenologi
 • dannelsestraditionen
 • dialektik og vidensformer
 • det pædagogiske paradoks
 • afrunding
 • studiespørgsmål
 • forslag til videre læsning (Dannelsens vej - i 3 bind - skrevet af forfatteren selv og udgivet af forlaget Klim i perioden 2007-2011))
 • litteratur (2 publikationer af John Dewey, en af KE Løgstrup og Emile af JJ Rousseau) 

 

Anvendte begreber:

 1. ansvar
 2. argumentere
 3. autonomi
 4. autonomibestræbelser 
 5. civilisation 
 6. dannelse
 7. dannelsestraditionen
 8. demokratisk opdragelse
 9. dialektik
 10. ekstentialistisk vidensformerfaringspædagogikken
 11. emancipation
 12. evaluering 
 13. faglig forståelse 
 14. formål med uddannelse
 15. frihed
 16. frihedstænkning
 17. individet
 18. indsigt i nødvendigheden
 19. indsigt i universelle sammenhænge 
 20. klassisk dannelsestænkning 
 21. kompetence
 22. kontrolforanstaltninger
 23. kritisk tilgang
 24. kulturbaggrund
 25. kulturel identitet 
 26. livsgrundlaget
 27. løsning
 28. maieutikken (Sokrates)
 29. markedstænkning
 30. medbestemmende 
 31. menneskesyn
 32. moderne samfund 
 33. moderne undervisning
 34. myndighed
 35. neoliberal uddannelsespolitik
 36. opdragelsesfilosofi
 37. paideia-tænkning 
 38. personlig autonomi 
 39. perspektivere 
 40. politiske krav 
 41. praksis 
 42. problem
 43. pædagogisk argumentation 
 44. pædagogisk diskussion
 45. pædagogiske paradoks, det 
 46. pædagogisk praksis
 47. pædagogiske teorier
 48. pædagogisk vanetænkning 
 49. pædagogiske vidensformer
 50. samtalekunst
 51. sande viden, den
 52. sokratisk samtaleform
 53. spændinger 
 54. teori-praksis-forholdet
 55. tidsbundne vidensformer
 56. tidens krav
 57. tilværelsesstadier (Søren Kierkegaard) 
 58. uddannelse
 59. undervisningsindhold 
 60. universelle vidensformer
 61. vidensformer 
 62. værdinormer 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.