| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Kim Jesper Herrmann og Anne Bager-Elsborg 2014

Page history last edited by Jesper Buchholdt Gjørup 1 year, 5 months ago

Kim Jesper Herrmann og Anne Bager-Elsborg:

Effektiv holdundervisning. En håndbog for nye undervisere på universitetsniveau.

Samfundslitteratur 2014

 

Bogen præsenteres på bagsiden som "en praksisnær guide", som "tager udgangspunkt i de seneste 10 års internationale universitetspædagogiske forskning."

 

124 sider

 • forord
 1. hvorfor undervisning?
 2. at lære effektivt
 3. den gode undervisning
 4. forberedelse
 5. særligt om første time
 6. holdtimens faser
 7. spørgeteknik
 8. tolv læringsaktiviteter
 9. medier i undervisningen
 10. samarbejde om undervisning
 • litteratur (64 publikationer fra perioden 1976-2014. Cirka 50 er engelsksprogede forskningsartikler og bøger)

 

Anvendt begreber:

 1. analyse
 2. ansvar for egen læring
 3. anvendelse
 4. arbejdsindsats
 5. belæg for påstande
 6. dybdelæringsstrategier
 7. effektiv holdundervisning
 8. eksisterende viden
 9. faget
 10. fagligt udbytte
 11. faser 
 12. feedback
 13. forberedelse
 14. forelæsning
 15. formålet med undervisning 
 16. forstå
 17. forudsætning 
 18. hensigtsmæssige læringsaktiviteter
 19. holdundervisning
 20. interaktion
 21. kognitive læringsteorier
 22. læring 
 23. læringsaktiviteter
 24. læringsstrategier
 25. læringsteori
 26. læringsudbytte
 27. læse
 28. løse opgaver
 29. meningssøgende læringsstrategier
 30. metode
 31. overfladelæringsstrategier
 32. potentiale for læring
 33. principper for god undervisning
 34. præsentation af stoffet
 35. reproducerende læringsstrategier
 36. reproduktion af fakta
 37. selvstudiet
 38. sociale læringsteorier
 39. spørgsmål
 40. studerende
 41. teori
 42. træningsmetaforen
 43.  
 44. underviseren
 45. undervisning 
 46. undre sig
 47. universitetsniveau 
 48. vejledning
 49. viden 
 50. værdier 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.