| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Knud Illeris 2011

Page history last edited by Jesper Buchholdt Gjørup 1 year ago

Knud Illeris:

Kompetence

Hvad - hvorfor - hvordan?

Samfundslitteratur 2011

 

Ambitionen med bogen er at give et kritisk overblik over diskussionen om og anvendelsen af kompetencebegrebet

 

170 sider

 • forord
 • indledning (kapitel 1)
 • del 1: hvad er kompetence? (kapitel 2-5)
 • del 2: kompetenceudvikling (kapitel 6-8)
 • del 3: måling af kompetencer (kapitel 9 og 10)
 • afrunding (kapitel 11)
 • referencer
 • indeks

 

Kapitler: 

 1. indledning
 2. hvad er det skole og uddannelser skal tilvejebringe?
 3. det særlige ved kompetencebegrebet
 4. det udvidede kompetencebegreb
 5. forskellige typer af kompetencer
 6. kompetencer udvikles gennem læring
 7. kompetenceformlen
 8. kompetenceudvikling i forskellige livsaldre og sammenhænge
 9. kompetencer kan ikke måles
 10. måling af delkompetencer og kompetenceelementer
 11. afrunding om kompetencebegrebet

 

Nogle af bogens mange begreber er:

 1. akkomodation
 2. aktuel kompetence
 3. almendannelse
 4. almene kvalifikationer
 5. anvendt kompetence
 6. arbejdslivet
 7. assimilation 
 8. bedømmelse 
 9. dannelse
 10. delkompetencer 
 11. demokratisk kompetence 
 12. didaktik 
 13. dispositioner 
 14. dobbeltkvalificering 
 15. efteruddannelse 
 16. eksamen 
 17. ekspertise 
 18. empati 
 19. engagement
 20. erfaring 
 21. faglighed
 22. faglig kompetence 
 23. fleksibilitet 
 24. fungere
 25. færdigheder 
 26. følelsesmæssig intelligens 
 27. gruppearbejde 
 28. handling 
 29. helhedsforståelse 
 30. hukommelse 
 31. hverdagskompetencer 
 32. identitet 
 33. intelligens 
 34. kapacitet 
 35. kommunikationskompetence 
 36. kompetence
 37. kompetencedefinition
 38. kompetenceelement
 39. kompetencegrundlag
 40. kompetencekategorier
 41. kompetenceniveau
 42. kompetenceområde
 43. kompetencetype
 44. kompetenceudvikling 
 45. kompetencevurdring 
 46. kreativitet 
 47. kulturel kompetence 
 48. kunne 
 49. kundskaber
 50. kvalifikationer 
 51. kvalifikationsramme 
 52. literacy-kompetence 
 53. livskompetencer 
 54. læring 
 55. læringskompetence 
 56. meningskompetence 
 57. mestring 
 58. miljøkompetence 
 59. motivation
 60. nøglekompetencer 
 61. omstillingsparathed 
 62. ordinært kompetencebegreb
 63. overblik 
 64. personlige kompetencer 
 65. praksiserfaring 
 66. praksisfelt 
 67. praksiskompetencer 
 68. praktiske kompetencer 
 69. professionsuddannelser 
 70. realkompetence 
 71. refleksion-i-handling 
 72. relationskompetence 
 73. samarbejdsevne 
 74. selvindsigt 
 75. selvtillid
 76. selvværd 
 77. skolekompetencer 
 78. social intelligens 
 79. socialisering
 80. social kompetence 
 81. sproglig kompetence 
 82. sundhedskompetence 
 83. transfer 
 84. transformativ læring 
 85. tværfaglige kompetencer 
 86. uddannelsessektoren
 87. udvidet kompetencebegreb 
 88. undervisning 
 89. ungdomsuddannelse 
 90. viden 
 91. videregående uddannelser 
 92. voksenuddannelse 
 93. vurderinger 
 94. ækvivalerende kompetencer 

 

2023-05-23  

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.