| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Hilde Hiim og Else Hippe 2003

Page history last edited by Jesper Buchholdt Gjørup 1 year, 2 months ago

Hilde Hiim og Else Hippe

Undervisningsplanlægning for faglærere

2. udgave

Gyldendals lærerbibliotek 2003

 

Oversat til dansk af Knud Fink Ebbesen,

Norsk 2. udgave udkom på Universitetsforlaget i Oslo i 1998 med titlen 

"Undervisningsplanlegging for yrkeslærere"

 

160 sider

 • Indledning
 1. Forskellige pædagogiske grundsyn
 2. Helhedsmodellen og de didaktiske kategorier
 3. Elevernes læringsforudsætninger
 4. Rammefaktorer
 5. Mål
 6. Indholdet i undervisningen
 7. Læreprocesser
 8. Vurdering
 9. Opsummering af helhedsmodellen
 10. Pædagogisk differentiering i lyset af helhedsmodellen
 11. Projektarbejde i lyset af helhedsmodellen
 12. Vejledning i lyset af helhedsmodellen
 13. Læreren som forsker i egen praksis
 • Litteratur
 • Stikords- og navneregister

 

Anvendte begreber

 1. Akademisk læringstradition
 2. Anskueliggørelse
 3. Deduktiv læring 
 4. Dialogmodellen
 5. Didaktik
 6. Didaktiske kategorier 
 7. Didaktisk relationstænkning 
 8. Fagpolitisk engagement 
 9. Fagtradition
 10. Faser
 11. Formel vurdering 
 12. Formidlingsmodellen 
 13. Helhedsmodellen
 14. Indhold i undervisningen 
 15. Induktiv læring 
 16. Kollega samarbejde  
 17. Konkretisering 
 18. Kritiske model, den 
 19. Kundskab 
 20. Læreproces  
 21. Læreren 
 22. Læring
 23. Læringsforudsætninger
 24. Mesterlæremodellen 
 25. Mål
 26. Målområder
 27. Måltalsonomi
 28. Pensum
 29. Planlægge
 30. Praktisk arbejde 
 31. Praktiske opgaver 
 32. Projektarbejde
 33. Pædagogisk differentiering
 34. Pædagogiske grundsyn
 35. Pædagogiske modeller
 36. Rammefaktor
 37. Samarbejde 
 38. Skjult pensum
 39. Undervisning
 40. Undervisningsmetoder
 41. Undervisningsplan 
 42. Undervisningsprincipper 
 43. Vejledning
 44. Vejledningssamtale 
 45. Vækstmodellen 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.