| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

læringsforudsætninger

Page history last edited by Jesper Buchholdt Gjørup 1 year, 2 months ago

I dele af den didaktiske litteratur anvendes begrebet læringsforudsætninger (se fx Hilde Hiim og Else Hippe 2003, side 28 og kapitel 3, side 33-42)

 

(Elevens) læringsforudsætninger defineres som "de psykiske, fysiske og sociale ressourcer eleven møder skolen med" (Hilde Hiim og Else Hippe 2003, side 33)

 

Elever henviser til deltagere i undervisning i folke-/grundskole og på ungdomsuddannelser.

På professionsuddannelse anvendes begrebet studerende. I undervisning på efter- og videreuddannelse og skræddersyede forløb på arbejdspladser kan betegnelsen variere, fx anvendes begreberne deltagere, kursister, uddannelsessøgende.

 

Man kan diskutere hvad der er stabile forudsætninger og hvad der forhold og faktorer, som kan ændre sig.

Nogle af forudsætningerne er måske netop det, undervisningen skal bidrage til at ændre.

 

Læringsforudsætninger kan være noget, som de studerende har til fælles, men det kan også være noget, der gør de studerende forskellige. Som en del af gruppedynamikkerne, kan dette også ændre sig undervejs.

 

Læringsforudsætninger kan fx undersøges, analyseres, vurderes ved hjælp af følgende begreber:

 1. abstraktionsevne
 2. adfærdsmønstre
 3. arvelige egenskaber
 4. behov 
 5. defensive rutiner 
 6. erfaringer
 7. evner 
 8. forhåndsviden
 9. forsvarsmekanismer 
 10. forventninger 
 11. færdigheder
 12. følelser 
 13. hokdninger
 14. interesser 
 15. læringsstrategier 
 16. læsefærdigheder 
 17. motivation 
 18. personlige læringsmål 
 19. personlighed 
 20. præferencer 
 21. reaktionsmønstre 
 22. self efficacy
 23. selvstændighed
 24. selvtillid
 25. selvværd
 26. traditioner 
 27. undervisningsbehov 
 28. vaner 
 29. vedholdenhed 
 30. ønsker 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.