| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

evaluering

Page history last edited by Jesper Buchholdt Gjørup 1 year, 3 months ago

Evaluering handler om at vurdere værdien af noget baseret på en undersøgelse.

 

Evalueringsbegrebet anvendes i folkeskolen, ungdomsuddannelser, videregående uddannelser, socialt arbejde, sundhedsvæsenet, offentlig forvaltning, politik,civilsamfundet og private virksomheder.

 

I undervisningsverdenen skelnes mellem fornativ evaluering (og feedback) og summativ evaluering (og feedback)

 

I evalueringslitteraturen anvendes en lang række forskellige defintioner, begreber, koncepter og modeller.

Nogle af de vigtigste begreber er:

 1. akkreditering
 2. audit
 3. BIKVA-modellen
 4. deltagerevaluering 
 5. effektevaluering 
 6. eksamen 
 7. ekstern evaluering 
 8. empowerment evaluering
 9. formativ evaluering
 10. implementeringsevaluering 
 11. intern evaluering 
 12. kompetenceevaluering 
 13. lektorbedømmelse 
 14. midtvejsevaluering 
 15. monitorering 
 16. målfri evaluering 
 17. målopfyldelsesevaluering 
 18. peer feedback
 19. peer review - fagfællebedømmelse 
 20. policyanalyse - policyevaluering 
 21. princip-fokuseret evaluering 
 22. procesevaluering 
 23. programevaluering
 24. projektevaluering 
 25. rapid cycle evaluation (PDSA) 
 26. resultatevaluering 
 27. selvevaluering 
 28. slutevaluering 
 29. summativ evaluering
 30. teoribaseret evaluering 
 31. udviklingsfokuseret evaluering (developmental evaluation)
 32. undervisningsevaluering 
 33. utility-focused evaluation (Michael Quinn Patton) 
 34. virkningsevaluering 

 

Læs mere om evaluering og se litteratur-referencer på særskilt wiki:  http://evaluerings.pbworks.com  

 

23.04.2023  

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.