| 
View
 

arena

Page history last edited by Jesper Buchholdt Gjørup 5 months ago

I faglitteratur om sammenhængen mellem forskning og undervisning anvendes arena-begrebet på linje med felt-begrebet til at betone de principielle forskelle mellem forskning, uddannelse og (professions)praksis: Det er forskellige arenaer, selvom det kan foregå i samme bygning og i samme organisation.

 

Arenabegrebet kan føres tilbage til det antikke Grækenland og Romertiden, hvor der blev bygget arenaer for at være ramme for store begivenheder, så publikum kunne overvære gladiatorkamp, idrætskonkurrencer mm

Begrebet kan derfor give associationer til kampe, konflikter og konkurrencer.

 

Alternative begreber kan være:

  1. felt
  2. område
  3. praksisfelt
  4. professionelt domæne 
  5. system 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.