| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

forskning

Page history last edited by Jesper Buchholdt Gjørup 1 year, 2 months ago

Forskning handler om at skabe ny viden og kan dermed være et synonym for videnskab.

 

Det engelske ord for forskning er research.

 

Forskning foregår på universiteter, professionshøjskoler og sektorforskningsinstitutioner, fx VIVE.

Men der foregår også forskning i private virksomheder, på hospitaler og i civilsamfundet.

 

Forskning kan være finansieret af statslige puljer, fonde og forskningsinstitutionernes grundbevillinger. Der kan gå en betydelig del af offentligt ansattes forskeres arbejdstid med at finde mulige finsieringskilder og skrive ansøgninger til forskningsråd og fonde for at få forskningsmidler.

 

Forskningsaktiviter er organiseret i centre, programmer og projekter og ledes typsk af projektledere, forskningsledere, lektorer, docenter, professorer eller forskningschefer.

 

Forskning publiceres blandt andet som artikler i fagfællebedømte videnskabelige tidsskrifter, men kan også gøres tilgængelige som posters på konferencer, forskningsrapporter og bøger (monografier og antologier).

Forskning formidles også via lærebøger og anden faglitteratur og på hjemmesider, fx videnskab.dk, VIVE.dk, UCViDEN.dk og universiteternes hjemmesider og på museer og i dokumentarudsendelser.

 

Læs mere her: 

  1. forskning og udvikling
  2. forskningsmetoder  

 

23.04.2023 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.