| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

internationale tendenser

Page history last edited by Jesper Buchholdt Gjørup 1 year, 1 month ago

Jeg skal som adjunkt og lektor på en professionshøjskole inddrage internationale tendenser i min undervisning.

 

Hvordan skal det forstås?

 

Jeg skelner mellem de generelle og overordnede, globale tendenser og tendenser i mere specifikke felter.

 

Globale tendenser er fx:

 1. Afbrænding af fossile brændstoffer
 2. Digitalisering 
 3. Genforskning 
 4. Globalisering 
 5. International arbejdsdeling og handel 
 6. Internettets udbredelse
 7. Klimaforandringet 
 8. Kunstig intelligens (AI) 
 9. LBGT+ rettigheder 
 10. Migration. Fra Mellemamerika og Sydamerika til USA. Fra Afrika og Mellemøsten til Europa. Fra Østeuropa til Skandinavien
 11. Omstilling af energisektoren fra fossile brændstoffer til vedvarende energikilder 
 12. Sociale mediers indflydelse på nyheder  
 13. Social ulighed
 14. United Nations formulering af 17 mål for en bæredygtig udvikling

 

Mere sektorspecifikke internationale tendenser på det sociale område er:

 • Appreciative Inquiry
 • Capacity building 
 • CBT kognitiv adfærdsterapi
 • Co-creation 
 • Co-production
 • Empowerment 
 • Evidence-based practice
 • Neurovidenskabelig forskning baseret på scanningsteknologi mm
 • New Public Management
 • Offentlig-Privat samarbejde 
 • Recovery approach i psykiatrien 
 • Social innovation 
 • Socialøkonomiske investeringer 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.