| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Anna-Kathrine Bendtsen mfl 2020

Page history last edited by Jesper Buchholdt Gjørup 12 months ago

Anna-Kathrine Bendtsen, Simon Fuglsang, Sanne Haase, Carter Bloch og Johanne Grøndahl Glavind:

Perspektiver på uddannelseskvalitetEn delphi undersøgelse blandt studerende, medarbejdere, ledelse og eksterne interessenter på danske videregående uddannelsesinstitutioner

 

Dansk Center for Forskningsanalyse (CFA), Aarhus Universitet og UPP (R&D Centre for Quality of Education, Profession Policy & Practice), VIA University College 2020

 

55 sider

Resume .................................................................................................................................... 4

1. Indledning ............................................................................................................................ 6

1.1 Forskningsspørgsmål .............................................................................................. 6

1.2 Undersøgelsesdesign .......................................................................................... 7

1.3 Datagrundlag ........................................................................................................... 7

1.4 Læsevejledning ....................................................................................................... 8

2. Uddannelsesformål ........................................................................................................... 10

2.1 Prioritering af uddannelsesformål.......................................................................... 10

2.2 Subgruppeanalyse ................................................................................................ 11

2.3 Delkonklusion ........................................................................................................ 13

3. Forskningsbaseret uddannelse........................................................................................ 15

3.1 Prioritering af forskningsbaseret uddannelse ........................................................ 15

3.2 Subgruppeanalyse ................................................................................................ 16

3.3 Forskningens rolle på videregående uddannelser ................................................. 18

3.3 Delkonklusion ........................................................................................................ 20

4. Praksisbaseret uddannelse .............................................................................................. 21

4.1 Vurderinger af praksisbasering af uddannelse ...................................................... 21

4.2 Subgruppeanalyse ................................................................................................ 22

4.3 Praksis’ rolle i videregående uddannelser............................................................. 24

4.4. Inddragelse af praksis i undervisningen ................................................................ 25

4.5 Delkonklusion ........................................................................................................ 26

5. Undervisningens tilrettelæggelse.................................................................................... 28

5.1

5.2 5.3

Prioritering af forhold vedrørende underviseres tilrettelæggelse af

undervisningen ...................................................................................................... 28 Subgruppeanalyse................................................................................................ 29

Delkonklusion ........................................................................................................ 31

6. Ledelse ............................................................................................................................... 33

6.1 Prioritering af ledelsens opgaver og ansvarsområder ........................................... 33

6.2 Subgruppeanalyse ................................................................................................ 34

6.3 Ledelsesformer...................................................................................................... 36

6.3.1 Evaluering og kvalitetssikring................................................................... 38

6.3.2 Undervisningskultur- og samarbejde........................................................ 39

6.3.3 Arbejdsvilkår ............................................................................................ 40

6.4 Delkonklusion ....................................................................................................... 42

7. Konklusion............................................................................................................... 44

8. Metode..................................................................................................................... 47

8.1 Sammensætning af panel...................................................................................... 47

8.2 Udsendelse af survey (runde 1 og 2)..................................................................... 48

8.3 Kodning af kvantitative data .................................................................................. 48

8.4 Analyse af kvantitative data .................................................................................. 48

8.5 Kodning af kvalitative data..................................................................................... 49

8.6 Analyse af kvalitative data ..................................................................................... 49 

8. Referencer................................................................................................................ 50

9. Bilag.......................................................................................................................... 51

9.1 Bilag 1: Sample oversigt......................................................................................... 51

9.2 Bilag 2: Slutkodeliste .............................................................................................. 53

 

 

 

Se hele rapporten her: https://ps.au.dk/fileadmin/ingen_mappe_valgt/PIQUED_-_Delphi_undersoegelse_af_uddannelseskvalitet.pdf

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.