| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

systemteoretiske didaktiske refleksioner

Page history last edited by Jesper Buchholdt Gjørup 10 months, 3 weeks ago

Hvad er læring?

Hvordan foregår læring?

Hvad skal læres?

Hvordan kan undervisning bidrage til læring?

 

Det er nogle grundlæggende didaktiske spørgsmål .

 

Jeg vil ved at anvende systemteoretiske antagelser og perspektiver reflektere over disse spørgsmål 

 

Hvad er læring?

I følge Knud Illeris har læring både en kognitiv og en samspils dimension 

Læring er med andre ord både noget der foregår i psykiske og sociale systemer.

Læring er ændringer i tanke- og handlekapaciteter, der ikke alene skyldes biologiske processer.

Læring handler om at udvikle en ny forståelse (jf hermeutik) Det kaldes også kognitive skemaer 

Læring kan nogle gange iagttages som ændrede adfærdsmønstre.

 

Litteraturen skelner mellem individuel læring, teamlaeri g og organisatoriske læring.

Det, læreprocesser kan påvirke, er:

Mentale modeller

Grundlæggende antagelser

Fortolkninger af data/information

Gruppedynamikker

Vaner

Rutiner

Problemidentifikation

Problemløsning 

 

Hvad der skal læres afhænger blandt andet af systemforståelsen:

 

1.tilpasse sig et miljø.

2. Blive en del af et fællesskab

3. Begå sig i overensstemmelse med normer og værdier

4. Få indflydelse på vilkår og rammer

5. Arbejde effektivt

6. Levere det, der efterspørges

7. Mentalisere

8. Forstå andre menneskers oplevelser og situation

9. Træffe lovlige afgorelser

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.