| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

kundskab

Page history last edited by Jesper Buchholdt Gjørup 8 months, 4 weeks ago

Kundskaber er i følge Per Fibæk Laursen 1999 en hovedgruppe af viden på linje med færdigheder, mens andre forfattere bruger viden og kundskaber synonymer.

 

Kundskaber kan også kaldes propositionel viden (Per Fibæk Laursen 1999: 82) i modsætning til "know how" (færdigheder).

Kundskabers rolle i skolen er i følge Per Fibæk Laursen 1999 at gøre det lettere for elever at tilegne sig færdigheder. Avancerede kundskaber indebærer begreber og teorier

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.