| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

akademiske kompetencer

Page history last edited by Jesper Buchholdt Gjørup 11 months, 3 weeks ago

Mellemlange velfærdsuddannelser i Danmark, såsom pædagoguddannelsen, sygeplejerskeuddannelsen og socialrådgiveruddannelsen er blevet mere akademiske.

Flere uddannelsesreformer, incl. oprettelsen af professionshøjskolerne har bidraget til dette.

Indførelse af bachelor-graden 1980'erne, som betegnelse for et cirka 3 årigt studium, der kan kvalificere til at fortsætte på en kandidatuddannelse, men som også i sig selv skulle være erhvervs-kompetencegivende - skærpede fokus på balancen mellem generelle akademiske kompetencer og praktiske erhvervsrettede færdigheder.

Indførelse af betegnelsen 'professions-bachelor' rummer samme ambition: at uddanne til en profession (et lønnet job/erhvervsarbejde) og samtidig kvalificere til at studere på universiteternes kandidatuddannelser.

Samtidig kan akademiseringen forstås som en del af en professionsstrategi. Flere uddannelser og faggrupper vil anerkendes som professioner - og det forudsætter at udøverne også har akademiske kompetencer.

Det gør det vigtigt at dvæle ved hvad det vil sige at have akademiske færdigheder eller kompetencer.

 

Etymologisk er Akademia et klassisk græsk begreb, som blev brugt om en filosof- skole.

Det knytter sig til særlige vidensformer og (akademiske) dyder.

Akademiske fag bruges om fag, der undervises i på universitetet.

Tidligere indeholdt unversitetsuddannelse et filosofikum. Nu er det afløst af faget videnskabsteori, som lærer studerende at forholde til spørgsmål som hvad er "virkelighed" (ontologi) og hvad er "erkendelse" og viden (epistomologi)?

 

Akademisk forholden til virkeligheden handler om klassiske skolastiske dyder som at læse, tænke, skrive, stille spørgsmål, argumentere osv.

 

Akademisk kan også forstås som "en praksis " og et "felt" (Bourdieu)

Nogle af de mange relevante begreber i det akademiske felt er:

 1. abduktion
 2. analyser
 3. argumentation
 4. begreb
 5. belæg 
 6. beskrivelser 
 7. deduktion
 8. dialog 
 9. diskussion 
 10. empiriske undersøgelser
 11. erkendelse
 12. etik
 13. forståelse
 14. fænomenologisk 
 15. hermeneutisk 
 16. hypotese 
 17. induktion
 18. konklusioner
 19. kritisk tænkning 
 20. litteratur 
 21. logisk tænkning
 22. objektivitet 
 23. problem
 24. præmisser 
 25. retorik 
 26. sokratisk dialog
 27. spørgsmål 
 28. studere
 29. syntese 
 30. teori 
 31. validitet 
 32. viden 

 

Når vi på professionshøjskolen taler om akademiske kompetencer er det meget i forhold til skriftlige opgaver og eksamener.

Her kan de studerende demonstrere deres akademiske kompetencer ved at

 1. anvende teoretiske begreber
 2. definere begreber
 3. systematisk henvise til anerkendte skriftlige kilder, som belæg for påstande - ud fra en besluttet standard
 4. udarbejde en litteraturliste, der lever op til det besluttede standard (fx APA) 

Vurderet på disse kriterier demonstrerer teksten på denne side kun i nogen grad akademiske kompetencer, da det kun er punkt 1 - og til dels punkt 2 - som er opfyldt... 

Det er således en tekst, som kan forbedres, ud fra akademiske dyder...

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.