| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Lotte Rienecker mfl red 2013

Page history last edited by Jesper Buchholdt Gjørup 11 months, 3 weeks ago

Lotte Rienecker, Peter Stray Jørgensen, Jens Dolin og Gitte Holten Ingerslev redigerede antologien

Universitetspædagogik

Samfundslitteratur 2013 

 

I det indledende afsnit omtales bogen som "den første brede danske lære- og lærerbog om universitetsundervisning" og at den er "teori- og forskningsbaseret" (side 15)

 

500 sider

 • universitetspædagogisk lærebog - hvorfor og hvad?
 • 1.1 udviklingstendenser i universitetets rolle
 • 1.2 forskningsbaseret undervisning
 • 2.1 undervisning for læring
 • 2.2 undervisningspædagogiske modeller og principper
 • 2.3 undervisningsmiljø
 • 3.1. deltagerforudsætninger
 • 3.2 kursusbeskrivelser
 • 3.3 lektionsplanlægning
 • 3.4 kursusplanlægning
 • 3.5 instruktion af skriftlige opgaver
 • 4.1 forelæsning
 • 4.2 gruppearbejde
 • 4.3 casebaseret undervisning
 • 4,4 problemorienteret og projektorganiseret undervisning
 • 4.5.1 aktiviteter i og uden for undervisningen
 • 4.5.2 aktiviteter i fagene
 • 4.6.1 feedback
 • 4.6.2 clickers
 • 4.7 diskussioner og argumentation i undervisningen 
 • 4.8 e-læring
 • 5.1 processtyring og argumentation i vejledningen
 • 5.2. teksten i vejledningen - vejledningen på tekst 
 • 6.1 eksamen 
 • 6.2 evaluering af undervisning
 • 7.1 undersøgelse af egen undervisning
 • 7.2 kollegial supervision
 • 7.3 undervisningsportfolio
 • 7.4 informationssøgning om universitetspædagogiske emner
 • 7.5 underviserrollen
 • forfatterprofiler (antologien har 32 forskellige forfattere)
 • stikord 

 

Nogle af bogens mange begreber er:

 1. adjunktpædagogikum
 2. akademisk frihed
 3. Bologna-processen 
 4. dybdetilgang til læring
 5. erhvervsrelevante kompetencer 
 6. erhvervsrettethedsdagsordenen
 7. faglige kompetencemål 
 8. fleksibilitetsdagsordenen 
 9. forskning
 10. forskningsbaseret uddannelse
 11. forskningsbaseret undervisning
 12. forskningsbaserede universitet, det
 13. forskningsfrihed
 14. forskning-undervisning-nexus (side  44)
 15. identitetskrise 
 16. kompetence 
 17. kompetenceorientering 
 18. kvalifikationsramme (Bologna-processen)
 19. læringsmål
 20. læringsudbytte
 21. masseuniversiteter
 22. nyfaglighedsdagsordenen 
 23. overfladetilgang til læring
 24. projektarbejdsformen
 25. seminaret  
 26. studerende
 27. undervisere
 28. undervisning
 29. undervisningskvalitet
 30. undervisningsrelaterede aktiviteter 
 31. undervisningsudvikling 
 32. univeritetsuddannelse
 33. universitetsundervisning
 34.  

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.