| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Vagn Lyhne 2012

Page history last edited by Jesper Buchholdt Gjørup 8 months, 2 weeks ago

Vagn Lyhne redigerede og skrev i 2000 forordet til Bengt Moos-Petersens oversættelse af udvalgte tekster af Immanuel Kant Om Pædagogik. Bogen udkom i 2. udgave i 2012 på forlaget Klim i serien kulturklassiker.

 

10 sider

 

Det fremgår af forordet, at 

  • Immanuel Kant levede i perioden 1724-1804
  • han voksede op i Preussens hovedstad Konigsberg 
  • han studerede filosofi på universitetet i 1740-1746 og vendte tilbage i 1754 modtog en doktorgrad i 1755
  • blev udnævnt til professor i logik  1770 
  • udgav Kritik der reinen Vernunft i 1781

 

Bogen Om Pædagogik er skrevet af Friederich Theodor Rinks på baggrund af forelæsningsnoter fra Kants forelæsninger om emnet i perioden 1776-1787.

 

Det er en klassiker i den tyske dannelsestradition, men bygger på ideer fra andre forfatteres værker, fx Jean Rousseaus Emile (1762) og Johann Bernhard Basedows Methodenbuch fur Vater und Mutter der Familien und Volker (1770)

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.