| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Finn Thorbjørn Hansen 2002

Page history last edited by Jesper Buchholdt Gjørup 8 months, 2 weeks ago

Finn Thorbjørn Hansen 

Det filosofiske liv.

Et dannelsesideal for eksistenspædagogikken

Gyldendal Uddannelse 2002

 

483 sider

 

 

Afhandlingens nøglebegreber er:

 1. dannelse
 2. demokrati 
 3. eksistensoplysning 
 4. eksistenspædagogik
 5. eksistenspædagogisk tilgang 
 6. eksistensvejledning 
 7. eksistentielt medborgerskab 
 8. eksistentiel udvikling 
 9. eksistentiel voksenpædagogik 
 10. filosofisk etos 
 11. filosofisk praksis 
 12. filosofisk vejledning 
 13. folkeoplysning 
 14. fællesskaber
 15. individualisering
 16. metode 
 17. oplysning 
 18. pædagogisk filosofi
 19. refleksion 
 20. sammenhængskraft 
 21. selvbesindelse 
 22. selvdannelse 
 23. sokratisk dialog 
 24. undersøgende fællesskaber 
 25. voksenpædagogik 
 26. åbne eksistentielle felt, det 

 

Afhandlingen har en meget omfattende litteraturliste refererer blandt andet til tekster skrevet af

Hanne Arendt

John Dewey

Michel Foucault 

Jurgen Habermas

Immanuel Kant

Ove Korsgaard (FT Hansens vejleder)

KE Løgstrup

Friedrick Nietzche

Rorty

Hans Jørgen Schanz

Wittgenstein

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.