| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

UPP

Page history last edited by Jesper Buchholdt Gjørup 4 months, 3 weeks ago

Forskningscenter for uddannelseskvalitet, professionspolicy og praksis

Forskningscenter for uddannelseskvalitet, professionspolicy og praksis var

i følge forskningscentrets profil på UCviden.dk 

 

"et nyskabende forskningscenter, der som de første i Danmark forsker i professionshøjskolernes egen praksis." Vi undersøger samspillet mellem forskning, uddannelse og professioner.

 

Præsentationen var (29-02-2024) følgende:

"Vores viden skal sikre udvikling og kvalitet i professionsuddannelserne og i professionernes viden og kompetencer gennem levende udveksling mellem forskning, uddannelse og praksis.

Forskningscenter for uddannelseskvalitet, professionspolicy og praksis bidrager med ny viden, indsigter, forståelser og metodikker indenfor især professionshøjskolesektoren. Professionshøjskolesektoren har en nøglerolle i samfundets vækst, velfærd og bæredygtighed og er forpligtede på at udvikle videregående uddannelser og varetage praksisnære og anvendelsesorienterede forsknings- og udviklingsaktiviteter. Vi arbejder med at klarlægge, hvordan sektoren løfter denne opgave, og hvilken forskning sektoren i denne sammenhæng skal og bør bidrage med.

 

Forskningscenteret består af følgende fire forskningsprogrammer:

Program for uddannelseskvalitet: I Program for uddannelseskvalitet arbejder vi kontekstsensitivt med at forstå, hvad der kendetegner god uddannelseskvalitet, ved at kortlægge hvordan uddannelseskvalitet italesættes og praktiseres, og med at blive klogere på hvad der rent faktisk har kvalitetsfremmende effekt især i forbindelse med professionsrettet uddannelseskvalitet.
Forksningsleder for programmet er Johanne Grøndahl Glavind.
Se mere om programmets medarbejdere, projekter og publikationer her.

Program for professionspolicy: I Program for professionspolicy undersøger vi karakteristika og kontingenser samt institutionelle og politiske rammevilkår i tilknytning til opgaven med professionsuddannelse og professionsrettet forskning og udvikling.
Forskningsleder for programmet er Anders Buch.
Se mere om programmets medarbejdere, projekter og publikationer her.

Program for praksisstudier: I Program for praksisstudier præsenterer vi en bred vifte af praksisforståelser, kvalificerer den aktuelt væsentlige viden for praksis og undersøger den praksis, professionelle skal uddannes til.
Forskningsleder for programmet er Vibeke Røn Noer.
Se mere om programmets medarbejdere, projekter og publikationer her.

Program for videnformer og videnomsætning: I Program for videnformer og videnomsætning fokuserer vi i samarbejde med uddannelser og professioner på videnformer, videnomsætning samt vilkår og processer knyttet til videnproduktion.
Forskningsleder for programmet er Kaare Aagaard.
Se mere om programmets medarbejdere, projekter og publikationer her.

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.